top of page
IMG_2872.jpg

Aktivitetsarena

Vi har et bredt aktivitetstilbud som passer alle og enhver

Vårt aktivitetstilbud mener vi kan være noe som kan passe enhver. Her har vi alt i fra skytterbane for pil- og bue, luftbørser, en skotthyllbane og hinderbane med mer. Her finner du også Bergbutun hvor du kan nyte et avbrekk. Alt dette omkranser vår 9- hulls golfbane. Velg aktiviteter etter ønske, og vi lager et opplegg for dere, som vil gjøre det til en dag dere vil huske! 

Aktiviteter

Golf

Golfaktiviteten er en liten skogsgolfbane med ni hull. Tee’er og green’er som på en ordinær golfbane. Slaglengder fra 10 til 45 meter. Aktivitetsgården holder nødvendig golfutstyr. Målsetting for alle deltakere; færrest slag gjennom aktiviteten. 

Natursti
Natursti med varierende antall poster med flere tema tilpasset de forskjellige gjestegrupper. Poeng etter antall riktige svar.

Kart & Posisjonering 

Deltakerne skal ved hjelp av kart og målestokk løse oppgaver hvor destinasjoner i terrenget er oppgitt med «hint». Destinasjonene skal besvares med navn og kartposisjon. Poeng etter riktig gitte svar. 

Luftbørse 

På luftbørsebanen skal det skytes på blink. Poeng etter beste treff-sum. 

Skotthyll 

Skotthyll handler om «hyller» som skal kastes for å treffe kjegler. Tre forskjellige kjegler gir forskjellige poeng ved treff. Poeng etter antall kjegle-treff. 

Spidernett 

Dette er et nettverk hvor deltakerne på kortest mulig tid skal forsere løypa uten å berøre nettverkets tråder. Målsetting ; kortest mulig forbrukt tid gjennom spider-nettet. 

Hinderløype 

I Edelskogen vil deltakerne finne en hinderløype. Løypa består av 14 hindre som skal forseres på kortest mulig tid. 

Pusle 

Dette er et puslespill uten motiv, -kun med en fargeflate. En fasit er plassert et annet sted på arenaen. Hverken puslespillet eller fasiten kan flyttes sammen for å løses. Her gjelder det å bruke kortest mulig tid. 

 

Velg – Fytt - Svar

Dette er en oppgave hvor deltakerne, -står og holder en tau-ring med en krok i midten. Deltakerne skal «fiske» / velge klosser med forskjellig poengsats. Disse skal flyttes fra A til B. Deretter får deltakerne et spørsmål de skal svare på. Riktig svar gir poeng. 

 

Stokken 

Dette er en balansestokk hvor samtlige deltakere skal stå på stokken og de to ytterste på hver sin ende skal bytte plass med hverandre. Her er det tidsfaktoren som også teller. 

Klisterhjerne

Dette er ganske enkelt en oppgave hvor deltakerne får et begrenset tidsrom for å memorere de elementene de ser. Deretter skal dette noteres ned. Poeng etter antall riktig gitte svar. 

Hesteskokasting

Her skal det kastes hestesko på et «fem-stikkers» mål. Her telles poeng etter gitte treff. 

Tårnbygg

Gruppen skal bygge et høyest mulig tårn på en angitt tid. Tårnet skal bygges av det foreliggende materialet. Målsetting; Bygge et høyest mulig tårn. 

Skigange 

Gruppen skal velge fire deltakere som sammen skal gå fra A til B på felles ski, og på kortest mulig tid. Tiden er poengfaktoren. 

Måloppdagelse 

Oppgaven består i å innenfor en angitt tid fra standplass, oppdage og notere ned så mange gjenstander de måtte se som er utplassert i terrenget.

Avstandsbedømmelse 

Oppgaven består i å bedømme avstand fra standplass til punkter som er plassert i terrenget. Poeng etter riktig lengdebedømming. 

Spiker’n i stokken 

Oppgaven består i å slå ned ett gitt antall stålspiker i en stokk på kortest mulig tid. Antall stålspiker gir poeng.

Øksekast 

Her skal det kastes øks for å treffe blink. Poeng etter det treff på blinken.

bottom of page