top of page
306796597_752978472784634_843825203748139017_n_edited.jpg

Teambygging

Vi skreddersyr teambygging til din bedrift!

Det å kjenne sitt team, personenes sterke og mindre sterke sider, hvilke resurser har vi å spille på og hvordan kan vi på best mulig måte utnytter disse? Først da vil vi kunne framstå som en sterk enhet!

 

Vi er alle individuelle mennesker, vi er alle gode på «noe» og alle har vi sterke sider som kan samles i et godt teamsamarbeid! Kjenner vi hverandre, og har en åpen dialog om hva teamet individuelt og sammen både står overfor, og videre kan stå for,- ja først da har vi muligheten til å bli et sterkt og solid team som vet hvordan vi best løser dagens utfordringer, både internt og i forholdet ut imot kunder.

Tilrettelagte aktiviteter etter deres behov og ønsker

I vår teambyggingskonsept starter og avslutter vi dagen innendørs om ønskelig, mens samtlige aktiviteter gjennom dagen foregår utendørs på vår Aktivitetsarena. Så hvordan kan aktivitetene legges tilrette? Aktiviteten vil tilpasses den intensjonen man har. Nedenfor er noen av de punktene vi tar utgangspunkt i når vi setter opp en skisse på teambygging her hos oss på Gaustad Gjerdet Gård.

Definer målet med teambyggings-aktiviteten

Det er viktig at man definerer hva man ønsker å oppnå med en gruppe. For noen som aldri har møtt hverandre skal målet kanskje være å bli varme i trøya, mens en gruppe som har jobbet sammen i mange år kanskje vil se etter noe mer. Hva er styrkene og svakheten ved gruppen og hvordan kan disse forbedres?

Forankre i hverdagen det som læres fra teambygging-aktiviteten

Dette henger sammen med det første punktet. Når du vet hva målet er, kan du også finne måter å påse at det gruppen lærer blir holdt ved like og integrert inn i arbeidshverdagen. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, men noen forslag kan være workshops i ettertid, påminnelser i hverdagen, lesemateriale i etterkant osv.

 

Teambyggings-aktiviteten skal være hyggelig, men samtidig skape seriøs tillit

Blir listen lagt høyt for å si fra om noe som eventuelt plager oss er dette ting vi bør få på bordet. Derfor bør det være aktiviteter som i alle fall har potensiale til å åpne for ærlighet og tillit mellom deltagerne.

Teambygging-aktiviteter må tilpasses gruppen

Det finnes ikke en fasit på hva det beste valget av aktiviteten er. Tenk deg forskjellen på et fotballag og en gruppe med toppledere innen norsk næringsliv. Det er nok forskjell på hvordan man bør legge opp arrangementet her. Vi må forstå hvordan gruppen fungerer, og hva som får frem det beste i den enkelte.

Teambygging-aktiviteten må inkludere alle i gruppen

Dette punktet har vi forsøkt å sette øverst på listen i våre aktiviteter. Det er liten hensikt i å arrangere et arrangement som ekskluderer de som ikke har de fysiske eller psykiske forutsetningene for å mestre oppgavene. Da vil aktivitetene fort få motsatt virkning av ønsket effekt.

Gjennom en dag med temaet teambygging her hos oss fokuserer vi på fire hovedoverskrifter:

-Del dine tanker og bli kjent med de du samarbeider med

-Gi ditt til å oppnå godt gruppesamarbeid med de andre

-La alle få kjenne på mestringsfølelsen, hver på sitt felt

-La prestasjonsoppgaver vise hva hver enkelt er gode på.

Ta kontakt med oss og vi skreddersyr et opplegg for gruppens behov.

bottom of page